Listovať v Katechizme

KKC 2508


2508 Lož spočíva v tom, že niekto hovorí nepravdu s úmyslom oklamať blížneho.