Listovať v Katechizme

KKC 2479


2479 Ohováranie a osočovanie ničia dobré meno a česť blížneho. Česť je totiž spoločenské svedectvo o ľudskej dôstojnosti a každý má prirodzené právo na česť svojho mena, na svoju dobrú povesť a na úctu. (1753) Preto ohováranie a osočovanie narúša čnosť spravodlivosti a lásky.