VYLIATIE DUCHA SVÄTÉHO

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: VYLIATIE DUCHA SVÄTÉHO


Kresťanské slávenia a vyliatie Ducha Svätého 1104
Účinky vyliatia Ducha Svätého 686, 706, 759, 1076, 1229
Vkladanie rúk na vyliatie Ducha Svätého 699
Vyliatie Ducha Svätého ako zavŕšenie Kristovej Veľkej noci 667, 731
Vyliatie Ducha Svätého na apoštolov vzhľadom na ich poslanie 1287, 1556
Vyliatie Ducha Svätého v našich časoch 2819
Vyliatie Ducha Svätého vo sviatosti birmovania 1299, 1302
Vyliatie Ducha Svätého vo sviatosti posvätného stavu 1573