UDALOSTI

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: UDALOSTI


porov. Dejiny

Dejiny spásy a chápanie udalostí v novom svetle 1095
Druhý Kristov príchod 2612
Kristov príchod 122,
Príchod Kráľovstva 560, 570, 1720, 2632, 2660, 2817, 2857
Slávenie liturgie Adventu 524