Listovať v Katechizme

KKC 560


560 Ježišov vstup do Jeruzalema zvestuje príchod Kráľovstva, (550, 2816) ktoré Kráľ Mesiáš uskutoční Veľkou nocou svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania. Slávením tohto vstupu na Kvetnú nedeľu liturgia Cirkvi otvára Veľký týždeň. (1169)