ÚČASŤ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ÚČASŤ


Blažená účasť na živote Najsvätejšej Trojice 1721-1722
Ježišova účasť na Božej moci a autorite 668
Účasť biskupov a kňazov na Kristovom kňazstve 1554
Účasť in sacris medzi Katolíckou cirkvou a Východnými cirkvami 1399
Účasť laikov na Kristovom kňazskom úrade 901-903 ,1546, 1591
Účasť laikov na Kristovom kráľovskom úrade 908-913
Účasť laikov na Kristovom prorockom úrade 904-907
Účasť na Božom živote 375, 505, 541, 654, 759, 1212, 1726, 1997
Účasť na duchovných dobrách 949, 952
Účasť na Eucharistii 1000, 1388, 2182
Účasť na Kristovej modlitbe 1073
Účasť na Kristovej obete 618, 1372
Účasť na Kristovej smrti a zmŕtvychvstaní 1002, 1006
Účasť na spoločenskom živote 1882, 1897-1917
Účasť veriacich na liturgických sláveniach 1141, 1273
Zúčastňovať sa na liturgii 2178, 2180