SVEDECTVO

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: SVEDECTVO


Dôležitosť svedectva 2044
Falošné svedectvo 2464, 2476
Mučeníctvo ako najvyššie svedectvo 2473
Povinnosť vydávať svedectvo 1816, 2087, 2471
Svedectvo ako meno tabúľ zákona 2058
Svedectvo členov sekulárnych inštitútov 929
Svedectvo kresťanov 2506
Svedectvo o Zmŕtvychvstalom v prvom spoločenstve veriacich 642
Svedectvo svätých 688
Svedectvo viery 2472
Svedectvo vo výchove k viere 2226
Svedectvo zasvätených osôb 932-933
Účinky svedectva 30