Listovať v Katechizme

KKC 2473


2473 Mučeníctvo je najvyššie svedectvo o pravde viery; (852) označuje svedectvo, ktoré siaha až po smrť. Mučeník vydáva svedectvo zosnulému a vzkriesenému Kristovi, s ktorým je spojený láskou. Vydáva svedectvo o pravde viery a kresťanského učenia. Podstupuje smrť úkonom čnosti mravnej sily. „Nechajte, aby som bol pokrmom pre šelmy, (1808) pomocou ktorých možno dosiahnuť Boha.“ (1258)