Listovať v Katechizme

KKC 1808


1808 Mravná sila je morálna čnosť, ktorá zabezpečuje nepoddajnosť v ťažkostiach a vytrvalosť v úsilí o dobro. Posilňuje predsavzatie odolávať pokušeniam a prekonávať ťažkosti v morálnom živote. Čnosť mravnej sily dáva schopnosť premáhať strach, (2848) a to aj strach zo smrti, a čeliť skúškam a prenasledovaniam. (2473) Robí človeka schopným ísť až tak ďaleko, že sa zriekne vlastného života a obetuje ho na obranu spravodlivej veci. „Moja sila a chvála je Pán“ (Ž 118,14) . „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet“ (Jn 16,33) .