Listovať v Katechizme

KKC 2848


2848 „Nebyť uvedený do pokušenia“ zahŕňa v sebe rozhodnutie srdca: „Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce… Nik nemôže slúžiť dvom pánom“ (Mt 6,21.24) . „Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme“ (Gal 5,25) . V tomto „súhlase“ s Duchom Svätým nám Otec dáva silu. (1808) „Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať“ (1Kor 10,13) .