POSVÄCOVANIE

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: POSVÄCOVANIE


Duch Svätý všetko posväcuje 2818
Kristova obeta uskutočniIa definitívne posvätenie 1540
Liturgia slúži na posväcovanie človeka 1070
Ľudská práca ako prostriedok posväcovania 2427
Milosť ako prameň diela posväcovania človeka 1999, 2001
OspravodIivenie ako posvätenie 1989, 1995
Posväcovanie ako vlastné dielo Ducha Svätého 703
Posväcovanie Cirkvi ako poslanie Ducha Svätého 767
Posväcovanie hmotných vecí 1670
Posväcovanie v manželstve 1637
Posväcovanie zasvätených osôb vo svete 928
Posväcovať Božie meno značí uznávať ho za sväté 2807
Prvky posväcovania mimo Katolíckej cirkvi 819
Rodičia a ich účasť na poslaní posväcovať 902
Sviatosti na posväcovanie človeka 1123, 1152, 1668, 1677
Úloha biskupov posväcovať 893
Úlohou Cirkvi je posväcovanie ľudí 824, 827