Listovať v Katechizme

KKC 1670


1670 Sväteniny neudeľujú milosť Ducha Svätého (1128) na spôsob sviatostí, ale modlitbou Cirkvi pripravujú na prijatie milosti (2001) a uspôsobujú na spoluprácu s ňou. „Pre dobre disponovaných veriacich takmer všetky udalosti života sú posväcované Božou milosťou vyvierajúcou z Kristovho veľkonočného tajomstva utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania, z ktorého čerpajú svoju účinnosť všetky sviatosti a sväteniny. A takmer každé správne používanie hmotných vecí sa dá zamerať na posvätenie človeka a oslavu Boha“