NAJSVÄTEJŠIA TROJICA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: NAJSVÄTEJŠIA TROJICA


porov. Boh Otec, Slovo, Duch Svätý

Boží poriadok spásy ako spoločné dielo troch božských osôb 257-260
Filioque 246-248 , 264
Hypostáza alebo osoba 252
Jeden Boh v troch osobách 202
Jednota Najsvätejšej Trojice a jednota Cirkvi 813
liturgia ako dielo Najsvätejšej Trojice 1077-1109
Modlitba ako spoločenstvo s Najsvätejšou Trojicou 2655
Prítomnosť Najsvätejšej Trojice v človekovi 260
Rodina ako obraz trojičného spoločenstva 2205
Slovo podstata označuje jednotu Božieho bytia 252
Teológia a Ekonómia 236
Najsvätejšia Trojica ako ústredné tajomstvo viery 232, 234, 237, 261
Božské osoby 252
Jednota božských osôb 255, 689
Osoby jednej podstaty 242, 253
Osoby od seba odlišné 254, 267
Vyjadrenie Najsvätejšej Trojice Pri vyhlásení dogmy 251
V krste 233, 265
V liturgii 249, 1066
Zjavenie Boha Ducha Svätého 243-248
Zjavenie Boha Otca 238, 240
Zjavenie Boha Syna 240, 242
Zjavenie Trojice 244, 684, 732