Listovať v Katechizme

KKC 240


240 Ježiš zjavil, že Boh je „Otec“ v mimoriadnom zmysle: (2780) nie je Otcom iba ako Stvoriteľ, ale je večne Otcom (441-445) vo vzťahu k svojmu jednorodenému Synovi, ktorý je večne Synom iba vo vzťahu k svojmu Otcovi: „Nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť“ (Mt 11,27) .