Listovať v Katechizme

KKC 2655


2655 Poslanie Krista a Ducha Svätého, (1073) ktorý vo sviatostnej liturgii Cirkvi ohlasuje, sprítomňuje a sprostredkuje tajomstvo spásy, pokračuje v srdci, ktoré sa modlí. Otcovia duchovného života (368) niekedy prirovnávajú srdce k oltáru. Modlitba zvnútorňuje a osvojuje si liturgiu počas jej slávenia i po ňom. Ba aj keď sa modlitba koná „v skrytosti“ (Mt 6,6) , je vždy modlitbou Cirkvi, je spoločenstvom s Najsvätejšou Trojicou.