MILOSŤ - Účinky milosti

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: MILOSŤ - Účinky milosti


Adopcia za synov 654, 1212, 2009
Budovanie Cirkvi 798
Čistota 2345
Dar teologálnych čností, dary Ducha Svätého a čnosť zásluhy 1266
Dobrý a svätý život 409, 1889, 2082, 2541
Ľútosť 1453
Nová dôstojnosť 1701
Obrátenie 1432, 1989
Odpustenie hriechov 277, 1263, 1708, 1987, 1989, 2023
Ospravodlivenie 1987, 1989, 1992, 2018-2020
Poznanie pravdy 1960
Spása a večný život 265, 836, 1697
Svätosť 824, 2023
Viera 153-155 , 158, 424, 684, 1098, 1102
Zjednotenie s Kristom 737