Listovať v Katechizme

KKC 409


409 Táto tragická situácia sveta, ktorý „je celý v moci Zlého“ (1Jn 5,19) , robí zo života človeka boj: (2516)

„Celými ľudskými dejinami sa tiahne tvrdý boj proti mocnostiam temnosti, ktorý sa začal hneď na počiatku sveta a potrvá, ako hovorí Pán, až do posledného dňa. Človek, zatiahnutý do tohto boja, musí ustavične zápasiť, aby sa primkol k dobru, a iba za cenu veľkého úsilia je schopný s pomocou Božej milosti dosiahnuť svoju vnútornú jednotu.“