Listovať v Katechizme

KKC 2082


2082 To, čo Boh prikazuje, umožňuje svojou milosťou.