ŽIVOT - Nový božský život

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ŽIVOT - Nový božský život


porov. Milosť,684

Boh chce darovať ľuďom svoj Boží život 52, 541
Boží život udelený ľuďom vo sviatostiach 694, 1131
Katechéza o novom živote 1697
Krst ako prameň nového života 1254, 1279
Liturgia ako prameň nového života 1071-1072
Milosť ako účasť na Božom živote 375, 1997
Nový život a hriech 1420
Nový život bol sprístupnený Kristovým zmŕtvychvstaním 654
Nový život nám zaslúžil Kristus 1708
Nový život sa stal možným vďaka sile Ducha Svätého 735
Ovocie v novom živote podľa Ducha v Kristovi 740
Účasť na Božom živote ako cieľ stvorenia 760
Účasť na Božom živote nepochádza z vôle tela..., ale z Boha 505
V krste dostávame nový život prostredníctvom Cirkvi 168, 628, 683