Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 1071-1072


1071 Liturgia, Kristovo dielo, je aj činnosťou jeho Cirkvi. Realizuje a ukazuje Cirkev ako viditeľný znak spoločenstva medzi Bohom a ľuďmi skrze Krista. Zapája veriacich do nového života spoločenstva. (1692) Vyžaduje, aby sa všetci na nej zúčastňovali „vedome, aktívne a s úžitkom“.

1072 „Liturgia nevyčerpáva celú činnosť Cirkvi“: má ju predchádzať evanjelizácia, viera a obrátenie. Vtedy môže prinášať ovocie v živote veriacich – nový život podľa Ducha, angažovanie sa v poslaní Cirkvi a službu jej jednote.