POZEMSKÉ DOBRÁ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: POZEMSKÉ DOBRÁ


Blahoslavenstvá a pozemské dobrá 1728-1729
Cirkev a používanie pozemských dobier 2420, 2444
Duchovné dobrá a časné dobrá 1942, 2027
Ekonomický život a výroba pozemských dobier 2421, 2426
Hojnosť pozemských dobier a duchovné nebezpečenstvá 2547, 2728
Mrhanie pozemskými dobrami 1439
Používanie a spravovanie pozemských dobier 360, 1740, 1809, 1838, 2198, 2401, 2404-2405 ,2409
Rozdeľovanie pozemských dobier 1940, 1948, 2444, 2446, 2833
Starostlivosť o pozemské dobrá a ich rešpektovanie 2288, 2407-2408
Všeobecné určenie a vlastníctvo pozemských dobier 2402-2403 , 2452, 2459
Žiadostivosť po pozemských dobrách 377, 2514, 2534, 2536, 2539, 2553
Zriekať sa pozemských dobier 2544
Zvrátená náklonnosť k pozemským dobrám 1849, 1863, 2548