Listovať v Katechizme

KKC 2833


2833 Ide o „náš“ chlieb, ,,jeden“ pre „mnohých“. (2790, 2546) Chudoba blahoslavenstiev je čnosťou podelenia sa: vyzýva podeliť sa s hmotnými i duchovnými dobrami a rozdávať ich nie z donútenia, ale z lásky, aby prebytok jedných pomohol v nedostatku druhým.