Listovať v Katechizme

KKC 2514


2514 Svätý Ján rozlišuje tri druhy nezriadenej túžby (377, 400) alebo žiadostivosti: žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a pýchu života. Podľa katolíckej katechetickej tradície deviate prikázanie zakazuje telesnú žiadostivosť; desiate zakazuje nezriadenú túžbu po cudzom majetku.