ZODPOVEDNOSŤ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ZODPOVEDNOSŤ


Biskupi a apoštolská zodpovednosť za Cirkev 1594
Chudoba a morálna zodpovednosť bohatých národov 2439
Sloboda a zodpovednosť 1036, 1731-1738
Svedomie a zodpovednosť za vykonané činy 1781
Účasť na spoločenskom živote a zodpovednosť 1913-1917
Zodpovednosť Božieho ľudu 783
Zodpovednosť človeka ako správcu sveta 373
Zodpovednosť detí voči rodičom 2218
Zodpovednosť hriešnikov za Ježišovu smr 597-598
Zodpovednosť manželov v odovzdávaní života 2368
Zodpovednosť rodičov za deti 2223, 2225
Zodpovednosť za činy 1735, 1737, 1745-1746 ,1754
Zodpovednosť za hriechy spáchané inými 1868