Listovať v Katechizme

KKC 1735


1735 Pričítateľnosť nejakého činu a zodpovednosť zaň sa môžu znížiť, ba aj zrušiť nevedomosťou, nepozornosťou, násilím, strachom, (597) návykmi, nezriadenými náklonnosťami a inými psychickými alebo sociálnymi faktormi.