Listovať v Katechizme

KKC 1868


1868 Hriech je osobný čin. Okrem toho nesieme zodpovednosť aj za hriechy spáchané inými, keď pri nich spolupracujeme, a to:
keď na nich máme priamu (1736) a dobrovoľnú účasť,
keď ich nariaďujeme, radíme, chválime alebo schvaľujeme,
keď ich neoznámime alebo im nezabránime vtedy, keď sme povinní to urobiť,
keď chránime tých, čo páchajú zlo.