Listovať v Katechizme

KKC 1869


1869 Tak hriech robí z ľudí spoluvinníkov a spôsobuje, že medzi nimi vládne žiadostivosť, násilie a nespravodlivosť. Hriechy dávajú vznik takým sociálnym situáciám a zriadeniam, ktoré sa protivia Božej dobrote. „Štruktúry hriechu“ sú prejavom a následkom osobných hriechov. (408) Navádzajú svoje obete, aby aj ony páchali zlo. (1887) V analogickom zmysle vytvárajú „sociálny hriech“.