UVÁDZANIE DO KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: UVÁDZANIE DO KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA


1229-1233

Jednota uvádzania do kresťanského života 1285, 1292, 1318, 1321
Latinské a východné obrady uvádzania do kresťanského života 1233
Rôzne spôsoby uvádzania do kresťanského života 1230, 1233, 1244
Sviatosti uvádzania do kresťanského života 1212-1419 , 1420, 1533
Uvádzanie detí do kresťanského života 1231
Uvádzanie dospelých do kresťanského života 1233, 1247
Základné prvky uvádzania do kresťanského života 1229
Zavŕšenie uvádzania do kresťanského života 1289, 1306, 1322