SLUŽBA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: SLUŽBA


Apoštolská služba 553, 983, 1536
Civilná služba 2311
Diakoni sú vysvätení na službu 1569-1570 , 1596
Ekleziálna služba 874-879
Katechetická služba 9, 24
Liturgia ako služba Bohu 1069-1070
Moc ako služba 2235
Osobitné služby 1143
Rozdielnosť služby 873, 910
Služba ako cesta nasledovania Krista 852
Služba anjelov 333
Služba laikov v cirkevnom spoločenstve 910
Služba občianskym autoritám a Bohu 2242
Služba rodiny životu 1653
Služba slova 132, 903
Služba vlasti 2239, 2310
Služba vysvätených služobníkov 876, 1120, 1140, 1547, 1592
Služba zachovať a vysvetľovať Božie slovo 119
Služba zasvätených osôb 931
Služba zmierenia v Cirkvi 981, 1442, 1461-1462
Služby laikov v Cirkvi 1143
Vykonávanie služby 2039
Vysvätená služba 1120, 1142
Vzájomná závislosť stvorení je zameraná na službu 340