Listovať v Katechizme

KKC 910


910 „Laici… sa tiež môžu cítiť povolaní alebo sú povolaní spolupracovať s duchovnými pastiermi v službe cirkevnému spoločenstvu na jeho raste a životnosti tým, že vykonávajú najrozličnejšie služby (799) podľa milosti a chariziem, ktoré im Pán bude chcieť udeliť.“