Listovať v Katechizme

KKC 132


132 „Štúdium Svätého písma nech je akoby dušou posvätnej teológie. Ale to isté slovo Písma (94) je zdravým pokrmom a svätou posilou aj pre službu slova – čiže pre pastoračnú kazateľskú činnosť, katechézu a pre každé kresťanské poučovanie –, v ktorej má mať liturgická homília prvoradé miesto.“