Listovať v Katechizme

KKC 133


133 Cirkev „veľmi naliehavo a osobitným spôsobom vyzýva… (2653) všetkých veriacich v Krista, aby častým čítaním Svätého písma nadobudli ,vznešenosť poznania Krista Ježiša‘ (Flp 3,8) . ,Lebo nepoznať Písmo znamená nepoznať Krista – Ignoratio enim Scripturarum ignoratio Christi est.‘“ (1792)