Listovať v Katechizme

KKC 2311


2311 Verejná moc sa má spravodlivo postarať o prípady tých, čo z dôvodov svedomia odmietajú používať zbrane. (1782, 1790) Aj oni sú však povinní slúžiť ľudskej spoločnosti v nejakej inej forme.