KRISTUS - ZMŔTVYCHVSTANIE

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: KRISTUS - ZMŔTVYCHVSTANIE


porov. Vzkriesenie

Deň Kristovho zmŕtvychvstania 1166-1167 ,2191
Eucharistia, pamiatka Kristovej smrti a zmŕtvychvstania 1163, 1166-1167 ,1337
Kristove zjavenia 641-644 ,645
Kristovo telo bolo uchránené od porušenia 627
Kristovo vzkriesené telo 645-646
Kristovo vzkriesenie sa líši od ostatných vzkriesení 646
Kristovo zmŕtvychvstanie a nové stvorenie 2174
Kristovo zmŕtvychvstanie a vzkriesenie človeka 992-1004
Kristovo zmŕtvychvstanie pre naše ospravodlivenie 519
Prázdny hrob 640
Prisľúbenia v Starom zákone a Kristovo zmŕtvychvstanie 652
Spasiteľné účinky Kristovho zmŕtvychvstania 654-655 , 658
Význam Kristovho zmŕtvychvstania 272, 638, 651-655
Zmŕtvychvstanie ako dielo Najsvätejšej Trojice 648
Zmŕtvychvstanie ako skutočná historická udalosť 639, 643-645 , 656
Zmŕtvychvstanie ako vrcholná pravda 638, 651, 653, 991
Zmŕtvychvstanie, transcendentná udalosť 645-48 , 656