EUCHARISTIA - MOMENTY SLÁVENIA EUCHARISTIE(OMŠE)

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: EUCHARISTIA - MOMENTY SLÁVENIA EUCHARISTIE(OMŠE)


Hlavné momenty 1346
Zhromaždenie veriacich 1348
Liturgia slova 1349
Predloženie darov 1350
Anafora 1352-1354
Prefácia 1352
Epikléza 1105, 1353
Opis ustanovenia 1353
Anamnéza 1354
Príhovory 1354
Prijimanie 1355, 1382, 1570