Listovať v Katechizme

KKC 1346


1346 Liturgia Eucharistie prebieha podľa základnej štruktúry, ktorá sa zachovala cez stáročia až po naše časy. Rozvíja sa v dvoch hlavných momentoch, ktoré tvoria v základe jednotu:
zhromaždenie sa, liturgia slova s čítaniami, homíliou a modlitbou veriacich;
eucharistická liturgia s predložením chleba a vína, konsekračným vzdávaním vďaky a prijímaním.

Liturgia slova a eucharistická liturgia tvoria spolu „jediný úkon kultu“; stôl pripravený pre nás v Eucharistii (103) je totiž zároveň stolom Božieho slova i stolom Pánovho tela.