CIRKEV

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: CIRKEV


Anjeli ako pomocníci Cirkvi 334-336
Cirkev ako cesta na získanie odpustkov od Boha 1478-1479
Cirkev ako viditeľný dom 1180, 1185-1186 ,2691
Cirkev ako zárodok a počiatok Božieho kráľovstva 541, 669, 764, 768
Cirkev misionárska 849-856
Cirkev povoláva na prijatie sviatosti posvätného stavu 1578
Cirkev zavŕšená v sláve 769, 1042
Cirkevné prikázania 2041-2043
Mária a jej úloha v tajomstve Cirkvi 963-972 ,973
Mária, Matka Cirkvi 963
Mimo Cirkvi niet spásy 846-848
Rodina ako domáca cirkev 1655-1658 ,2204, 2685
Svätá a nepoškvrnená Cirkev 1426
Synovský duch kresťanov vo vzťahu k Cirkvi 2040
Cirkev a nekresťania 839
Cirkev je nevyhnutne potrebná na dosiahnutie spásy 846-848
Cirkev je otvorená roztrateným a vzdialeným ľuďom 845
Puto jestvujúce medzi Cirkvou a nekresťanskými náboženstvami 842-844
Vzťah Cirkvi k židovskému národu 839-840
Vzťahy Cirkvi k moslimom 841