Listovať v Katechizme

KKC 2204


2204 „Kresťanská rodina je osobitným prejavom a uskutočnením cirkevného spoločenstva; (533) aj z tohto dôvodu… sa má volať ,domáca cirkev‘“. Je spoločenstvom viery, nádeje a lásky. V Cirkvi nadobúda osobitnú dôležitosť, ako to vidno z Nového zákona.