Listovať v Katechizme

KKC 2203


2203 Stvorením muža a ženy Boh ustanovil ľudskú rodinu (369) a dal jej základné zriadenie. Jej členovia sú osoby, ktoré majú rovnakú dôstojnosť. Pre spoločné dobro jej členov a spoločnosti sú v rodine rozmanité zodpovednosti, práva a povinnosti.