BOH - Stvoriteľ vesmíru a človeka

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: BOH - Stvoriteľ vesmíru a človeka


279, 325

Je jediný Stvoriteľ 290, 317
Je Pánom života 2280, 2318
Je príčinou, dôvodom a cieľom stvorenia 293-94 , 319, 760
Je prvou príčinou 308
Možnosť poznať jestvovanie Stvoriteľa 286
Odovzdáva človekovi spravovanie sveta 1884
Otázka o pôvode sveta 285
Postupne zjavuje tajomstvo stvorenia 287-288
Presahuje stvorenie a je v ňom prítomný 300
Stvoril človeka na svoj obraz 355-361 ,1701-1709
Tvorí s múdrosťou a láskou 295
Tvorí usporiadaný a dobrý svet 299
Tvorí všetko viditeľné i neviditeľné 325, 327, 337-338
Tvorí z ničoho 296-298
Udržiava a zachováva stvorenie 301
Uskutočňuje svoj plán 302-314 , 320-324
Utvára človeka 362, 371, 704