Listovať v Katechizme

KKC 2318


2318 „V Božej ruke je duša všetkých bytostí aj duch každého ľudského tela“ (Jób 12,10) .