Listovať v Katechizme

KKC 317


317 Boh sám stvoril vesmír slobodne, priamo a bez akejkoľvek pomoci.