Listovať v Katechizme

KKC 290


290 „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“ (Gn 1,1) . V týchto prvých slovách Písma sa tvrdia tri veci: Večný Boh dal pôvod všetkému, čo jestvuje mimo neho. On jediný je Stvoriteľ (sloveso „stvoriť“ – po hebrejsky bara – má vždy za podmet Boha). Všetko, čo jestvuje (326) (vyjadrené formulou „nebo a zem“), závisí od toho, ktorý mu dáva bytie.