ADOPCIA / ADOPTOVANIE

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ADOPCIA / ADOPTOVANIE


Adopcia a dedičstvo večnej blaženosti 1, 294
Adopcia človeka za Božieho syna skrze Ježiša Krista 52, 257, 422, 460, 505, 654, 839, 1110, 1709, 2639, 2782, 2798, 2825
Adopcia v Božom pláne 1, 52, 257
Adoptovanie za synov robí ľudí Božími synmi 257, 1077
Adoptovanie za synov robí ľudí Kristovými spoludedičmi 2009
Boh adoptuje sviatosťami 537, 1129, 1265, 1279
Boh je slobodný v adopcii 52, 257, 1996
Iniciatíva Boha Otca v adopcii 270, 2782
Kristus nie je adoptívny syn 2673, 2717, 2740, 2745, 2766
Účinky adopcie 654, 1709, 2784
Veľkodušné prijatie opustených detí za svoje 2379