Listovať v Katechizme

KKC 2673


2673 V modlitbe nás Duch Svätý spája (689) s osobou jednorodeného Božieho Syna v jeho oslávenej ľudskej prirodzenosti, skrze ktorú a v ktorej sa naša synovská modlitba spája v Cirkvi s Ježišovou matkou.