PRIRODZENOSŤ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: PRIRODZENOSŤ


Božia prirodzenos
Boh je svojou prirodzenosťou jeden 200, 202, 253
Jednota Ježišovej božskej prirodzenosti 650
Ježišova božská prirodzenosť 449, 465, 503
Tri božské osoby ajedna prirodzenosť 245
Účasť človeka na Božej prirodzenosti 460, 1212, 1265, 1692, 1721, 1812, 1988, 1996
Výraz prirodzenosť označuje jednotu Božieho bytia 257