PRIJATIE/PRIJÍMAŤ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: PRIJATIE/PRIJÍMAŤ


Kto vás prijíma, mňa prijíma 858
Máriino prijatie Gabrielovho zvestovania 148
Máriino prijatie Kristovho vykupiteľského diela 502
Máriino prijatie Božieho daru 2617
Prijať Kristovu dobrú zvesť 3
Prijať mesiášske prisľúbenia 528
Prijatie Božej spravodlivosti 1991
Prijatie Božieho milosrdenstva 1847, 1991
Prijatie Božieho života človekom 505
Prijatie evanjelia a uvádzanie do kresťanského života 1229, 1247-1248
Prijatie milosti 678, 682
Prijímať blížneho 2519
Prijímať Božie milosti 2001
Prijímať Božie slovo 839, 1719, 2030, 2086, 2835
Prijímať Božiu lásku 2712, 2792
Prijímať homosexuálov 2358
Prijímať chudobných 2449
Prijímať Ježišovo slovo 543, 764, 1967
Prijímať od Boha povolanie detí 2233
Prijímať odpustenie 1989
Prijímať prisťahovalcov 2241
Prijímať vierou Zjavenie 35, 99