Listovať v Katechizme

KKC 1719


1719 Blahoslavenstvá odhaľujú zmysel ľudskej existencie, (1950) posledný cieľ ľudských činov: Boh nás volá do svojej blaženosti. Týmto volaním sa obracia na každého osobne, ale aj na celú Cirkev, nový ľud zložený z tých, čo prijali prisľúbenie a žijú z neho vo viere.