VERNOSŤ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: VERNOSŤ


Amen ako vyjadrenie vernosti 1062
Božia vernosť 207, 212, 214, 489, 1062-1063 ,1334, 2577
Vernosť Bohu 1502, 2101, 2787
Vernosť Božiemu slovu 81, 86, 2466
VernosťCirkvi 1117, 1342
Vernosť Kristovi v účasti na Eucharistii 2182
Vernosť pokrstených 2044