POSLUŠNOSŤ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: POSLUŠNOSŤ


Definície Učiteľského úradu treba prijať s poslušnostbu viery 891
Kristova poslušnosť 411, 475, 532, 539, 612, 615, 908, 1009
Poslušnosť a hriech 1850, 1862, 2515
Poslušnosť a sloboda 1733
Poslušnosť ako úcta k rodičom 2216-2217 ,2251
Poslušnosť ako evanjeliová rada 915, 2053
Poslušnosť kňazov 1567
Poslušnosť kresťanov občianskym zákonom 2240
Poslušnosť Panny Márie 148, 494, 511
Poslušnosť pokrstených voči cirkevným predstaveným 1269
Poslušnosť úsudku svedomia 1790
Poslušnosť viery 143, 144-149 , 1831, 2087, 2098, 2135, 2340, 2716, 2825
Povinnosť poslušnosti 1900
Učenia riadneho Učiteľského úradu sa treba pridŕžať s nábožnou poslušnosťou ducha 892